Skip to content

Hotline: 0947351622

Miễn phí vận chuyển nội thành

Giao hàng sau 1h - 2h*

Trả hàng không cần lý do(**)

Piano Blogs

Đàn Piano Yamaha Sản Xuất Năm Nào? (Danh Sách)

by Tân Nhạc Cụ
Đàn Piano Yamaha Sản Xuất Năm Nào? (Danh Sách)

Đàn Piano Điện Yamaha sản xuất năm nào? Các dòng Piano Yamaha CLP sản xuất năm bao nhiêu? Dòng Piano Yamaha CVP sản xuất năm bao nhiêu? Yamaha P, YDP sản xuất năm nào?...

Dưới đây là danh sách chính xác về năm sản xuất các dòng đàn piano điện Yamaha.

Lưu ý: Khi xem xét một model đàn piano sản xuất năm nào, sẽ không có kết quả chính xác. Vì mỗi mã sản phẩm thường sẽ được sản xuất trong khoảng 3 - 5 năm, sau đó là ngừng sản xuất và thay bằng các mã sản phẩm khác. Vì thế, bạn chỉ có thể xác định tầm năm sản xuất với độ chênh lệch là 3 - 5 năm.

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất những năm 2020s:

Yamaha CLP-725

Yamaha CLP-735

Yamaha CLP-745

Yamaha CLP-765GP

Yamaha CLP-775

Yamaha CLP-785

Yamaha CLP-795

Yamaha CVP-805

Yamaha CLP-809

Yamaha CLP-809GP

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2011:

CLP 480

CLP 470

CLP 440

CLP 430

CLP 465GP

CLP S408

CLP S406

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2012:

CVP 609 GP

CVP-609 B

CVP-609 PE

CVP-605

CVP-601

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2014:

CLP-585

CLP-575

CLP-545

CLP-535

CLP-525

CLP-565GP

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2015:

CVP-709GP

CVP-709

CVP-705

CVP-701

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2017:

CLP 685

CLP 675

CLP 645

CLP 635

CLP 625

CLP 665GP

CSP 170

CSP 150

Các model đàn piano điện Yamaha sản xuất năm 2018:

CLP 695GP

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2000?

CLP 970

CLP 950

CLP 930

CLP 920

CLP 955

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2001?

CLP 990

CVP 209

CVP 207

CVP 205

CVP 203

CVP 201

CLP 910

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2002?

CLP 170

CLP 150

CLP 120

CLP 110

CVP 900

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2003?

CVP 210

CVP 208

CVP 206

CVP 204

CVP 202

CLP 175

CLP 115

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2004?

CVP 309GP

CVP309 PE

CVP 307

CVP 305

CVP 303

CVP 301

CLP F01

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2005?

CLP 280

CLP 270

CLP 240

CLP 230

CLP 220

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2006?

CLP 295GP

CLP 265GP

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2007?

CVP 409

CVP 407

CVP 405

CVP 403

CVP 401

CGP 1000

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2008?

CLP 380

CLP 370

CLP 340

CLP 330

CLP 320

CLP S308

CLP S306

CVP 409GP

Các đàn piano điện Yamaha nào sản xuất năm 2009?

CVP 509

CVP 505

CVP 503

CVP 501

Đàn piano điện Yamaha sản xuất những năm thập niên 80:

Piano Yamaha sản xuất năm 1983:

YP40

YP 30

YP 20

YP 10

Piano Yamaha sản xuất năm 1984:

CV 100

CV 300

Piano Yamaha sản xuất năm 1985:

CVP 7

CVP 5

CVP 3

CLP 30

CLP 20

Piano Yamaha sản xuất năm 1986:

CLP 50

CLP 40

CLP 55

CLP 45

CLP 300

CLP 200

Piano Yamaha sản xuất năm 1987:

CVP 100

CLP 100

CLP 500

CVP 10

CVP 8

CVP 6

Piano Yamaha sản xuất năm 1988:

CLP 650

CLP 550

CLP 350

CLP 250

CVP 20

Piano Yamaha sản xuất năm 1989:

CLP 670

CLP 650

CLP 570

CVP 70

CVP 50

CVP 30

Đàn piano Yamaha sản xuất những năm thập niên 90:

Piano Yamaha sản xuất năm 1990:

CLP 760

CLP 560

CLP 360

CLP 260

Piano Yamaha sản xuất năm 1991:

CVP 75

CVP 65

CVP 55

CVP 45

CVP 35

Piano Yamaha sản xuất năm 1992:

CLP 121

CLP 122

CLP 123

CLP 124

PF P100

Piano Yamaha sản xuất năm 1993:

CLP 705

CLP 134

CLP 133

CVP 87

CVP 85

CVP 83

CVP 24

Piano Yamaha sản xuất năm 1994:

CLP 158

CLP 156

CLP 154

CLP 153

CLP 152

CVP 89

P 500

P 300

CLP 157

CLP 155

Piano Yamaha sản xuất năm 1995:

CVP 79

CVP 69

CVP 59

CVP 49

Piano Yamaha sản xuất năm 1996:

CLP 911

CLP 811

CLP 711

CLP 611

CLP 511

CLP 411

Piano Yamaha sản xuất năm 1997:

CLP 555

CVP 98

CVP 96

CVP 94

CVP 92

Piano Yamaha sản xuất năm 1998:

CLP 880

CLP 870

CLP 860

CLP 840

CLP 820

CVP 600

Piano Yamaha sản xuất năm 1999:

CVP 109

CVP 107

CVP 105

CVP 103

CVP 700

Hi vọng danh sách trên đã giúp bạn tra cứu được cây đàn piano điện Yamaha mà bạn muốn mua sản xuất năm nào?.

Chúc bạn có được cây đàn piano như ý!

Copyright Announcement

Các bài viết do Tân Nhạc Cụ giữ bản quyền. Mọi sao chép cần sự đồng ý bằng văn bản.
Bài trước
Bài sau

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Chọn các phiên bản

Mới Xem Gần Đây

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items