Drum Blogs

Nên Mua Trống Cơ Hay Trống Điện?

Tân Nhạc Cụ 0 bình luận

Nên mua trống cơ (trống jazz - acoustic) hay trống điện tử luôn là câu hỏi đối với nhiều người bắt đầu học chơi trống....