Piano Blogs

Năm Sản Xuất Đàn Piano Yamaha CLP440?

Tân Nhạc Cụ 0 bình luận

Đàn Piano Điện Yamaha CLP440 được sản xuất năm 2011 nên tình trạng còn rất mới. Đây là một trong những cây đàn vô cùng chất lượng, tuyệt...