Skip to content

Hotline: 0947351622

Miễn phí vận chuyển nội thành

Giao hàng sau 1h - 2h*

Trả hàng không cần lý do(**)

Học Đàn Guitar

Thế hợp âm màu giọng Mi thứ - Em trên Đàn Guitar

by Tân Nhạc Cụ 0 bình luận

Hợp âm màu và các thế tay mở đang được sử dụng rất nhiều trong các bài hát hiện nay. Muốn chơi đàn hay hơn và nâng cao các kĩ năng của bản thân thì phải trau dồi thêm kiến thức về các hợp âm màu này nữa.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hợp âm có bộ ba nhất: dễ nhất, hay nhất và được sử dụng nhiều nhất trong các hợp âm, đó là hợp âm màu Mi thứ - Em.

Hợp âm này gồm có hai vòng hợp âm. Vòng hợp âm thứ nhất gồm có các hợp âm|Em|C|D|Em|với hợp âm chủ là hợp âm Em.

Đối với hợp âm Em thì ta sẽ mở bằng cách đặt ngón trỏ vào dây 5 ngăn 2 và ngón út vào dây 4 ngăn 4.

Đến hợp âm C thì ta sẽ đặt ngón áp út vào dây 5 ngăn 3 và đặt ngón út vào dây 2 ngăn 3. 

Tiếp theo là hợp âm D ta sẽ giữ nguyên vị trí các ngón của hợp âm trước đồng thời kéo đến ngăn 5 thì ta sẽ có các vị trí bấm lần lượt là dây 5 ngăn 5, dây 4 ngăn 4 và dây 2 ngăn 3.

Đến với hợp âm cuối là Em thì ta sẽ mở với dây 5 ngăn 7, dây 3 ngăn 7 và các dây còn lại buông.

Sau khi xác định được vị trí bấm các hợp âm tay trái thì các bạn hãy kết hợp rải tay phải với công thức: bass 432 3 bass 1 23 nhiều lần cho thành thục.

Ba Đờn T700C tại Tân Nhạc Cụ

Ba Đờn T700C tại Tân Nhạc Cụ

Vòng hợp âm số hai gồm có 7 hợp âm là: |Em|C|D|G|D/F#|Am|Bm.

Đối với hợp âm Em thì ta sẽ mở với dây 5 ngăn 2, dây 4 ngăn 4 và ngăn 3 dây 2.

Đến hợp âm C thì ta sẽ mở với dây 5 ngăn 3, dây 4 ngăn 4 và dây 2 ngăn 3.

Tiếp theo, hợp âm D sẽ mở với dây 5 ngăn 5, dây 4 ngăn 4 , dây 2 ngăn 3 và dây 1 ngăn 5.

Hợp âm G chúng ta sẽ mở với dây duy nhất là dây 6 ngăn 3.

Sang hợp âm D/F# thì ta sẽ mở với dây 6 ngăn 2, dây 3 ngăn 2 và dây 2 ngăn 3.

Hợp âm Am mở bằng cách chuyển sang hợp âm Am7 với dây 4 ngăn 2 và dây 2 ngăn 1.

Hợp âm cuối cùng là Bm sẽ mở với dây 5 ngăn 2, dây 3 ngăn 2 và dây 2 ngăn 3.

Sau khi nắm được cách bấm bằng tay trái thì kết hợp cùng tay phải để luyện tập theo công thức: bass 432 3 bass 1 23 như với cách luyện tập của vòng hợp âm thứ nhất.

Chúng ta đã vừa tìm hiểu cách bấm hợp âm màu giọng mi thứ với hai vòng hợp âm khác nhau.

Hy vọng bài viết này có thể đem đến cho các bạn thông tin hữu ích, giúp các bạn luyện bấm thành công các hợp âm màu và nâng cao trình độ, kĩ năng của bản thân trong quá trình chinh phục cây đàn guitar.

 

Copyright Announcement

Các bài viết do Tân Nhạc Cụ giữ bản quyền. Mọi sao chép cần sự đồng ý bằng văn bản.
Bài trước
Bài sau

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được duyệt trước khi xuất bản.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Chọn các phiên bản

Mới Xem Gần Đây

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items