Skip to content

Hotline: 0947351622

Miễn phí vận chuyển nội thành

Giao hàng sau 1h - 2h*

Trả hàng không cần lý do(**)

Guitar Blogs

Cách Tra Cứu Năm Sản Xuất Đàn Guitar Martin Của Bạn

by Tân Nhạc Cụ 0 bình luận
Cách Tra Cứu Năm Sản Xuất Đàn Guitar Martin Của Bạn

Bạn có muốn biết tuổi của cây đàn guitar Martin của bạn không ? Đừng lo lắng, nó đơn giản hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Martin chưa bao giờ sử dụng một hệ thống phức tạp và mơ hồ để đánh số sản phẩm của họ như Gibson đã có thể làm chẳng hạn. Kể từ năm 1898, Martin luôn sử dụng cùng một dãy số. Điều đó có nghĩa là số series trên cây đàn guitar của bạn có thể cho bạn biết chính xác thời điểm nó được sản xuất.

Martin bắt đầu đánh số từ 8348, con số này là ước tính số lượng nhạc cụ được sản xuất vào cuối thế kỷ 19 trước khi sử dụng chung số series trên tất cả các nhạc cụ Martin. Những con số này kể từ đó đã được công ty bảo quản cẩn thận.

Số Series Trên Đàn Guitar Martin Của Bạn Thể Hiện Năm Sản Xuất

Hầu hết, số series của đàn guitar Martin nằm bên trong thân đàn, nơi nối với cần đàn. Có thể nhận thấy điều này bằng cách nhìn qua lỗ thoát âm của đàn guitar. Đừng ngần ngại sử dụng đèn pin (hoặc điện thoại của bạn) để nhìn rõ hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy số series này trên giấy tờ hoặc hóa đơn của cây đàn guitar nếu bạn vẫn còn giữ những tài liệu này.

Đây, trong gần một thế kỷ, là những số series được Martin sử dụng:

Số sê-ri mới nhất Năm
8348 1898
8716 1899
9128 1900
9310 1901
9528 1902
9810 1903
9988 1904
10120 1905
10329 1906
10727 1907
10883 1908
11018 1909
11203 1910
11413 1911
11565 1912
11821 1913
12047 1914
12209 1915
12390 1916
12988 1917
13450 1918
14512 1919
15848 1920
16758 1921
17839 1922
19891 1923
22008 1924
24116 1925
28689 1926
34435 1927
37568 1928
40843 1929
45317 1930
49589 1931
52590 1932
55084 1933
58679 1934
61947 1935
65176 1936
68865 1937
71866 1938
74061 1939
76734 1940
80013 1941
83107 1942
86724 1943
90149 1944
93623 1945
98158 1946
103468 1947
108269 1948
112961 1949
117961 1950
122799 1951
128436 1952
134501 1953
141345 1954
147328 1955
153225 1956
                             
159061 1957
165576 1958
171047 1959
175689 1960
181297 1961
187384 1962
193327 1963
199626 1964
207030 1965
217215 1966
230095 1967
241925 1968
256003 1969
271633 1970
294270 1971
313302 1972
333873 1973
353387 1974
371828 1975
388800 1976
399625 1977
407800 1978
419900 1979
430300 1980
436474 1981
439627 1982
446101 1983
453300 1984
460575 1985
468175 1986
476216 1987
483952 1988
493279 1989
503309 1990
512487 1991
522655 1992
535223 1993
551696 1994
570434 1995
592930 1996
624799 1997
668796 1998
724077 1999
780500 2000
845644 2001
916759 2002
978706 2003
1042558 2004
1115862 2005
1197799 2006
1268091 2007
1337042 2008
1406715 2009
1473461 2010
1555767 2011
1656742 2012
1755536 2013
1857399 2014

Ngoại lệ

Đàn mandolin do Martin sản xuất trước năm 1991 sử dụng dãy số khác với đàn guitar. Những cây guitar điện toàn thân như E18 từ những năm 70 cũng không theo khuôn mẫu tương tự. Các con số từ 900001 đến 902908 đã được Sigma sử dụng vào đầu những năm 80 và do đó không xuất hiện trên các mẫu đàn của Martin.

Xem thêm:

Đàn Guitar Martin

Đàn Guitar

 

Đàn Guitar Acoustic

Đàn Guitar Classic

Đàn Guitar Saga

Copyright Announcement

Các bài viết do Tân Nhạc Cụ giữ bản quyền. Mọi sao chép cần sự đồng ý bằng văn bản.
Bài trước
Bài sau

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được duyệt trước khi xuất bản.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Chọn các phiên bản

Mới Xem Gần Đây

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items