Skip to content

Hotline: 0947351622

Miễn phí vận chuyển nội thành

Giao hàng sau 1h - 2h*

Trả hàng không cần lý do(**)

Amplifier Blog

5 Amplifier Fender Tốt Nhất Cho Guitar Acoustic

by Tân Nhạc Cụ 0 bình luận
5 Amplifier Fender Tốt Nhất Cho Guitar Acoustic

Fender tạo ra 5 amplifier cho guitar acoustic-electric chính:

-Acoustasonic

-Acoustic Jr.

-Acoustic Jr ĐI

-Acoustic 100

- Acoustic SFX II

Tất cả các amp này có hai đầu vào và channel. Một cái được thiết kế cho guitar và cái còn lại dành cho micrô. Dưới đây là bảng so sánh tổng quan.

 

 

 

 

 

Amplfier

Công suất

Bộ điều khiển

spesker

Sạc pin

Acoustasonic 15

15W

Vol, 3-band EQ, chorus

1×6”

Không

Acoustasonic 40

40W

Vol, 3-band EQ, reverb

2×6.5”

Không

Acoustic Jr

100W

Vol, 3-band EQ, reverb, delay, chorus, vibratone, looper

1×8”

Không

Acoustic Jr GO

100W

Vol, 3-band EQ, reverb, delay, chorus, vibratone, looper

1×8”

Acoustic 100

 

100W

Vol, 3-band EQ, reverb, delay, chorus, vibratone, looper

1×8”

Không

Acoustic SFX II

100W

Vol, 3-band EQ, reverb, delay, chorus, vibratone, looper

1×8” và 1×6.5”

Không

Tất cả các amp đều có mức giá khác nhau và sẽ vượt trội trong các tình huống khác nhau và cho những người chơi khác nhau. Đây là đánh giá chủ quan của chúng tôi:

- Dành cho người mới bắt đầu: Acoustasonic 15

- Dành cho người kiểu busker: Acoustic Jr GO

- Để biểu diễn: Acoustic SFX II

Copyright Announcement

Các bài viết do Tân Nhạc Cụ giữ bản quyền. Mọi sao chép cần sự đồng ý bằng văn bản.
Bài trước
Bài sau

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được duyệt trước khi xuất bản.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Chọn các phiên bản

Mới Xem Gần Đây

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items